Sunde Industri & Offshore AS                      sist oppdatert: 26.02.2003

                                                               Opsanger Næringspark

                                                               5450 Sunde

 

Sunde Industri & Offshore AS  er stasjonert ved Oppsanger Næringspark, 5450 Sunde i Kvinnherad Kommune.

Geografisk ligger bedriften mellom Haugesund og Bergen. Bedriften har og det siste året vert stasjonert i hallen ved industribasen

i Høylandsbygd.

 

Sunde Industri & Offshore AS  er en mekanisk bedrift innen de fleste materialgrupper med seksjoner, deler og rør.

Bedriften har flere rammeavtaler vedr. bygging innen vår kategori med aluminium, rustfritt og stål for industrien.

Bedriften har gode verksteder med egen kai til sjø.

I nærmiljø til bedriften er det andre bedrifter som vi sammenarbeider med som sandblåsing, maling, maskinering og hydraulikk.

 

Bedriften har ca.30 operatører i fagområdene mekanisk, plate, rør og sveis.

 

 

                                                                                                      

Informasjon om verkstedet på Sunde                                                                           Informasjon om verkstedet i Høylandsbygd

                                         

Sunde Industri & Offshore AS          Tlf:     +47 53 48 21 60                    Daglig leder: Reidar Sæbø                  Drifts leder: Kåre Halstein Eide

Oppsanger Næringspark                  Faks: +47 53 48 81 70                    Tlf: 53 48 21 60 Mob: 40 40 88 75    Tlf: 53482181  Mob: 40408874

5450 Sunde i Sunnhordland            e.post: sio@sio-as.no                       e.post: reidar.sabo@sio-as.no             e.post: kare.eide@sio-as.no